Jatak Sangrah जातक संग्रह (Hindi) by Kashi Ram

Natal horoscopy, bhava phal and yogas at length

(335+ page book)

Price INR 75

How to Order and Get the eBook

Laghu Jatakam of Varah Mihir लघुजातकम् (Hindi) by Kashi Ram

Garga Jatak गर्गजातक (Hindi) by Kashi Ram

Jaimini Sutra Bhashya जैमिनी – सूत्रम (Hindi) by Kashi Ram 1913

Jatak Deepak जातक दीपक (Hindi) by Balmukund Tripathi

Vriddha Vasishtha Samhita (Vol 2) वृध्द वसिष्ठसंहिता (Hindi) by Chandra Mauli Raina and Ram Chandra Pandey

Vriddha Vasishtha Samhita (Vol 1) वृध्द वसिष्ठसंहिता (Hindi) by Chandra Mauli Raina and Ram Chandra Pandey

Garga Manorama गर्गमनोरमा (Hindi) by Bachchu Jha Sharma

Jyotish Sarva Sangraha ज्योतिष सर्व संग्रह (Hindi) by Ram Swarup Sharma

Brihat Jyotish Sar वृहत् ज्योतिष सार (Hindi) by Kisan Lal and Bhavani Shankar (1923)

Bal Bodha Jyotish Sar Sangraha बालबोधज्योतिषसारसंग्रह (Hindi) by Narayan Prasad Mishra (1914)

Jyotish Sara ज्योतिषसार (Hindi) by Keshav Prasad Sharma

Jyotish Sarva Sangraha ज्योतिष सर्व संग्रह (Hindi) by Ram Swarup Sharma

Jyotish Sara ज्योतिषसार: (Hindi) by Ram Dayal (1881)

Vyavaharik Jyotish Sarvasvam व्यावहारिक ज्योतिषसर्वस्यं (Hindi) by Dev Chandra Jha

Brihad Jyotish Sara बृहद ज्योतिषसार (Hindi) by Rupa Narayan Sharma

Brihat Jyotish Sara (बृहज्योति:सार:) in Hindi by Surya Narayan Sidhanti

Brihaj Jyotish Sar (Hindi) by Uma Shankar Shukla

Bhava Kutuhalam भावकुतूहलम् (Hindi) by Ramotsaha Mishra

Bhava Kutuhalam (Classic) of Jivanatha Daivajna by Girish Chand Sharma

Sambhu Hora Prakash शम्भुहोरा प्रकाश (संस्कृत एवम् हिन्दी अनुवाद) by Mahidhar Sharma

Sarvartha Chintamani सर्वार्थ चिन्तामणि (Hindi) by Mahidhar Sharma

Brihaj Jatakam बृहज्जातकम् of Varāhamihira (Hindi) by Mahidhar Sharma

Tajik Neelkanthi ताजिकनीलकण्ठी (Hindi) by Mahidhar Sharma

Muhurtha Chintamani मुहूर्तचिन्तामणिः (Classic – Hindi) by Mahidhar Sharma

Jataka Shiromani जातक शिरोमणि (Hindi) by Mahidhar Sharma

Chamatkar Chintamani चमत्कार चिंतामणि Jatak Granth of Bhatt Narayana (Classic – Hindi) by Mahidhar Sharma