Nadi Pariskha नाडी-परीक्षा (Hindi) by Khemraj Publishers

Price INR 55

How to Order and Get the eBook

Kalpa Panchak Prayog कल्पपञ्चकप्रयोग (Hindi) by Jwala Prasad Mishra

Shri Varsh Prabodh – Megh Mahodaya वर्ष प्रबोध: – मेघ महोदय (Hindi) by Jwala Prasad Mishra and Kisan Lal

Varsh Prabodh वर्ष प्रबोध: (Hindi) by Hanuman Sharma

Meghmahodaya Varsh Prabodha मेघमहोदय वर्षप्रबोध Jain Jyotish Translation by Bhagwan Das Jain (Hindi)

Lagna Jataka of Kashi Nath लग्न जातक: (Hindi) by Jwala Prasad Mishra

Varsh Yog Samuh वर्षयोगसमुह (Hindi) by Jwala Prasad Mishra

Vriddhayavana Jataka वृह्द्यवन जातक: (Hindi) by Jwala Prasad Mishra (1935)

Brihat Jyotish Sar वृहत् ज्योतिष सार (Hindi) by Kisan Lal and Bhavani Shankar (1923)

Garga Manorama गर्गमनोरमा (Hindi) by Bachchu Jha Sharma

12 Houses Garga Hora of Sage Gargacharya by S P Bhagat

Sage Garga’s Akshara Prasna by Sreenadh OG and Veneet Kumar

Twelve Houses – Garga Hora of Sage Garga (Classic) by R Santhanam

Jataka Alankara जातकालंकार (Classic – Hindi) by Budh Vasti Ram Shastri

Jataka Alankara जातकालंकार of Ganesha Daivajna (Classic – Hindi) by Sitaram Jha and Har Bhanu (1936)

Jataka Alankara जातकालंकार of Ganesha Daivajna (Classic – Hindi) by Satyendra Mishra

Jataka Alankara जातकालंकार of Ganesha Daivajna (Classic – Hindi) by Ganesh Datt Pathak गणेश दत्त पाठक

Jataka Alankara by S S Sareen