Janam Kundali Rachna Evam Phal Vichar Hindi by Surkant Jha

 

 

Price INR 75

How to Order and Get the eBook

 

Brhat Samhita of Varahamihira with Maya Hindi Commentary by Surkant Jha

Jyotirganitam (Sanskrit) by Surkant Jha

Jyotish Prashna Kundali Vichar (Hindi) by Surkant Jha