Jyotish Sanhita ज्यौतिष संहिता (Hindi) by Bhaskaranand Lohani

Brilliant book on yogas / combinations

Also Review

Jyotish Navaneet (Hora Ganit Uttar Khand) ज्योतिष नवनीत (Hindi) by Bhaskaranand Lohani

Gochar aur Asthakavarga (Hindi) by Bhaskaranand Lohani